Màster Educació i TIC (E-Learning). UOC'09

Assignatura: L'ús de les TIC en Educació i Teories de l'Aprenentatge

Consultora: Mª Teresa Hernández Morlans


Concepció del procés d'aprenentatge en l'educació a través de les TIC
wikifotogrupcolor.jpgEntrevista a Roger Schank, investigador sobre el tema
de la Intel·ligència Artificial i la Teoría de
l'Aprenentatge Cognitiu en l' Educació


Introducció · Conductisme · Cognitivisme · Constructivisme · Connectivisme · Taula comparativa · Glossari · Conclusions Bibliografia